„Lubię łyżwy” to konkurs kreatywny, do udziału w którym pragnę zaprosić wszystkich uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd zwycięskiej klasy do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale w dniach 21-23.12.2018, pobyt na Mistrzostwach Polski w Łyżwiarstwie Szybkim, warsztaty jazdy na łyżwach, które poprowadzę w trakcie trwania imprezy oraz warsztaty lekkoatletyczne wraz z Joanną Jóźwik. Natomiast zwycięskie logo zostanie oficjalnym logotypem Mistrzostw. Na konkurs składają się dwa zadania:

  1. Zaprojektowanie LOGO Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Szybkim 2018
  2. Nagranie klipu (do 30 s.) promującego ideę fair play Do konkursu mogą zgłaszać się klasy V-VIII szkół podstawowych.

Konkurs poprzez swoją interdyscyplinarność ma na celu promowanie wśród uczniów zarówno aktywności sportowej jak i artystycznej, służy propagowaniu łyżwiarstwa szybkiego i upowszechnianiu idei fair play wśród dzieci i młodzieży. Ufam, że zachęcając młodzież do czynnej refleksji nad ideą fair play, nie tylko promujemy współczesny etos sportowca, ale również pomagamy krzewić uniwersalne wartości, które z zasady fair play wynikają.

 

Działajmy razem!